Werner Pawlok black + white 1995 page 4

black + white 1995 page 4 black + white Australia, Werner Pawlok, Stars and Paints, Polaroid 50x60, Polaroid Photography,
black + white Australia, Werner Pawlok, Stars and Paints, Polaroid 50x60, Polaroid Photography,