Werner Pawlok black + white 1995 page 5

black + white 1995 page 5 black + white Australia, Werner Pawlok, Stars and Paints, Polaroid 50x60, Polaroid Photography,
black + white Australia, Werner Pawlok, Stars and Paints, Polaroid 50x60, Polaroid Photography,