Werner Pawlok Klaus Doldinger

Klaus Doldinger Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Klaus Doldinger,
Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Klaus Doldinger,