Werner Pawlok Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Mikis Theodorakis,
Polaroid 50x60, Polaroid Photography, Polaroid 20x24", Werner Pawlok, Mikis Theodorakis,