Werner Pawlok Nana Mouskouri

Nana Mouskouri Nana Mouskouri, photo by Werner Pawlok, Stars for Unicef, Sängerin, Griechin, Weisse Rosen aus Athen, Epifania
Nana Mouskouri, photo by Werner Pawlok, Stars for Unicef, Sängerin, Griechin, Weisse Rosen aus Athen, Epifania