Werner Pawlok Python I

Python I Polaroid 50x60; Werner Pawlok; Polaroid Fotografie; Crying Animals; Python I;
Polaroid 50x60; Werner Pawlok; Polaroid Fotografie; Crying Animals; Python I;